Slovensko galopsko društvo :: Slovenian Turf

Radvanjska c.106, p.p.1302, 2000 Maribor / D.št.:SI71028846 / M.št.:1047655 / TRR 04173-0000751071; NKB / info@sloturf.com / Tel/Fax 00386(0)2 2515750 / Mob.tel. 00386(0)31 707774

Spoštovani ljubitelji galopa

toni.jpgSlovensko galopsko društvo, Slovenian Turf  predstavlja krovno in regulativno organizacijo za galop v Republiki Sloveniji, potrjeno z odločbo s strani Vlade Republike Slovenije iz leta 1998.

Društvo deluje od leta 2001 tudi kot polnopravni član mednarodne galopske organizacije IFHA. Slovensko galopsko društvo deluje pogodbeno z Republiško strokovno službo v konjereji, v sklopu Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, ki ima svoj sedež na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prav tako ima omenjena služba vse pristojnosti nad rodovniki polnokrvnjaka, tako da Republiška strokovna služba v konjereji ob vseh ostalih nalogah vezanih na ostale pasme konj predstavlja tudi sedež Rodovne knjige angleških polnokrvnih konj slovenske reje.

Galop v Sloveniji nima tradicije, saj že sama populacija angleških polnokrvnih konj temelji na skromnem številu živali, ki so zlasti v plemenskem delu populacije po večini uvožene. Rodovna knjiga je bila ustanovljena leta 1993 na pobudo maloštevilnega števila lastnikov, sami zametki organiziranih galopskih dirk pa segajo v leto 1997 in 1998. Poslanstvo in prioritetna naloga naše organizacije je, da poleg zagotovitve integritete na dirkalnih dne skozi društvene aktivnosti, s seminarji in povezovanji tako doma kakor tudi v tujini pripeljemo galop na nivo, ki tej panogi pripada v galopsko razvitih državah.

V želji, da bomo na tej strani postregli s koristnimi informacijami ter vas s tem mogoče spoštovani obiskovalci te spletne strani tudi navdušili za kakršnokoli galopsko sodelovanje pa je naš namen že več kot dosežen.

Lep galopski pozdrav
Toni ŠTURM
Predsednik in izvršilni direktor SGD

GALILEJA (GER) T. Globočnika - PRVA 

Datum 10.10.2010 :: Kategorije: Društvena

Propozicije Tujina